Derneğimizin Amaçları;

Dernek kullanımına verilecek sahalarda, ormanlık alanlar kurmak ve yeşillendirmek, güzelleştirme ve bayındırlık hizmetleri yapmak ve yaşatmak, mevcut orman alanlarını korumak.

Derneğe çalışmalarıyla büyük katkısı olan ve/ veya ihtiyacı olduğu tesbit edilen kişilere, genel kurulun vereceği yetkilerle, yönetim kurulu başkanının teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile teşvik ve taltif edici mahiyette ayni ve nakdi yardım yapmak, burs vermek.

Derneğin amacına uygun olarak açılacak lokallerde, basılı ve görsel yayın eğitimi ekipmanları (M. Parklar Gn. Md.lüğü, Orman Gn. Md.lüğü v.b. kurumlardan ) sağlamak.

Mahallin en büyük mülki amirinin izni ile açacağı lokallerde veya farklı mekanlarda, gerekli izinleri alarak kitaplık, okuma odası veya köşesi kurmak.

Derneğin amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınları yapmak.

İlgili makamlardan gerekli izinler alınarak, bağımsız olarak yada kuruluşlar ile birlikte eğitim, bilimsel nitelikte kurs, seminer, sempozyum, panel, yarışma ve benzeri toplantılar, etkinlikler düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak.

Dernek üyeleri arasında tanışmayı sağlamak amacıyla çaylı, yemekli her türlü toplantı, eğlence ve seyahatler düzenlemek.

Etkinlikleri yürütmek için gerektiğinde komisyonlar kurmak.

Aynı amaçlı yada amaçları yakın olan dernekler ile gerektiğinde ( TEMA vb. ) işbirliğini sağlamak.

Çevre düzenlemesi yapmak, spor tesisleri ve benzeri tesisler kurmak. ( Dernek bu tesislerin kuruluş ve işletme aşamalarında işçi çalıştırabilir.)

Dernek ikametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli, taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları kaydırabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı, ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak yaptırabilir.

Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir; ilgili makamlardan izin alarak vasiyetleri kabul edebilir.

Dernek yapacağı Etkinlikler ile ilgili her türlü yurt içi ve yurt dışı kuruluş ile kanunlarla düzenlendiği şekilde işbirliği yapabilir.

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için lokal, kantin gibi iktisadi işletmeler kurar, işletir ve bu işletmelerde eleman çalıştırabilir.

Dernek gerekli gördüğü yerlerde Genel Kurul kararı ile şube açabilir.

Dernek kanuni izin dahilinde sokak çocukları ve yaşlılar için doğayla birlikte olabilecekleri huzur evleri kurabilir, işletebilir.

Ekolojik yaşamı desteklemek.

Ekolojik yaşam konusunda teknik danışmanlık.

Ekolojik yaşam konusunda proje üretmek.

Ekolojik yaşam konusunda eğitim vermek.

Ekolojik yaşam konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında bilgi akışı sağlamak.

Ekolojik yaşam konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında yardımlaşma sağlamak.

Ekolojik yaşam konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında yardımlaşmadan da yararlanarak araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak.

Doğal yaşamı her yaş grubuna sevdirmek.

Doğal yaşamı desteklemek.

Doğal yaşam konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında bilgi akışı sağlamak.

Doğal yaşam konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında yardımlaşma sağlamak.

Doğal yaşam konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında yardımlaşmadan da yararlanarak araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak.

Doğa sporlarını desteklemek.

Doğa sporları Etkinliklerini her yaş grubuna sevdirmek.

Doğa sporları konusunda teknik danışmanlık.

Doğa sporları konusunda proje üretmek.

Doğa sporları konusunda eğitim vermek.

Doğa sporlarının değişik dallarında yarışma düzenlemek.

Doğa sporları etkinliklerini, ( bu gibi etkinliklerde ihmal edilen, çocuklar ve yaşlılara özellikle dikkat edilerek) her yaş grubuna göre düzenlemek.

Doğa sporları konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında bilgi akışı sağlamak.

Doğa sporları konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında yardımlaşma sağlamak.

Doğa sporları konusunda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında yardımlaşmadan da yararlanarak yeni doğa sporları dalları bulmak, mevcut dallara yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.

MADDE 4 altında yer alan alt maddeler'deki tüm etkinlikler için; Yurtdışında benzerlik içeren tüzüğe sahip Dernek, Üniversite v.b. kuruluşlar ile bilgi akışı, yardımlaşma, dayanışma, ortak organizasyonlar sağlamak.

Doğal afetlerde ilgili devlet kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak arama-kurtarma yada diğer çalışmalara gönüllü düzeyinde katılmak.

Kaza sonucunda yada doğa sporları etkinlikleri yaparken (bu etkinlikleri kimin düzenlediğine bakılmaksızın), kaybolanları, yaralananları, olumsuz durumda olanları arama-kurtarma çalışmalarına gönüllü düzeyinde katılmak.

 

© Telif Hakkı 2003-2020 Doğa İnsan İşbirliği Derneği
Tüm Hakları Saklıdır.