Doğa İnsan İşbirliği Derneği;

Din, dil, ırk, tür ayırımı gözetmeksizin tüm yaşama karşı koşulsuz sevgi dolu, duyarlı ve sorumluluk üstlenen Derneğimiz; yeryüzünde yaşayan türlerden bir bölümünü temsil eden insanoğlunun, kimi zaman doğayla ilişkilerinde oluşan dengesizliklerini işbirliğine ve doğa-insan dostluğuna dönüştürme amacını taşımaktadır.

Derneğimizin Amaçları;

Dernek kullanımına verilecek sahalarda, ormanlık alanlar kurmak ve yeşillendirmek, güzelleştirme ve bayındırlık hizmetleri yapmak ve yaşatmak, mevcut orman alanlarını korumak.

Derneğe çalışmalarıyla büyük katkısı olan ve/ veya ihtiyacı olduğu tesbit edilen kişilere, genel kurulun vereceği yetkilerle, yönetim kurulu başkanının teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile teşvik ve taltif edici mahiyette ayni ve nakdi yardım yapmak, burs vermek.

Derneğin amacına uygun olarak açılacak lokallerde, basılı ve görsel yayın eğitimi ekipmanları (M. Parklar Gn. Md.lüğü, Orman Gn. Md.lüğü v.b. kurumlardan ) sağlamak.

Mahallin en büyük mülki amirinin izni ile açacağı lokallerde veya farklı mekanlarda, gerekli izinleri alarak kitaplık, okuma odası veya köşesi kurmak.

Doğa İnsan İşbirliği Derneği Logo Açıklaması

Derneğimiz sadece doğa derneği değildir, aynı zamanda insanla doğayı barıştırma ve bu işbirliğini geliştirme kuruludur.
Bu nedenle dünya üzerinde ki ilk D harfi, doğayı ve arasındaki çınar yaprağı doğadaki bitkileri temsil etmektedir. İ harfleri, el ele kadınlı erkekli dayanışma içinde olan insanı temsil etmektedir. Son D harfinin ortasındaki kelebekte doğadaki hayvanları temsil etmektedir. D harflerinin ilkinde uzun ömürlü bitki ikincisinde kısa ömürlü hayvan seçilmesinin nedeni;
Uzun ömürlü doğayı, insan-teknoloji kısa ömürlü doğaya çevirmiştir. İşte tam burada doğayla insanın işbirliği kurulmalıdır.
İnsanların ayaklarının altından çıkan ışık dernek merkezimizin dünyadaki coğrafi konumunu belirlemektedir ve buradan Dünya Doğa İnsan İşbirliğini yaygınlaştırmayı ifade etmektedir.

Derneğin amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınları yapmak. Daha fazla...

© Telif Hakkı 2003-2020 Doğa İnsan İşbirliği Derneği
Tüm Hakları Saklıdır.